אתר קיבוץ גלעד
אתר קיבוץ גלעד
חסר רכיב

בעלי תפקידים

06/06/2018


 מזכירות


יושב ראש מזכירות 

 עמירם מיינץ

 yor@galed.biz   :דא"ל

  052- 4398092      :נייד


עורכת החטיף

מיכל הוכמן

     נייד:    050-7240155   

דא"ל:  galmzt@galed.biz

 

הנהלת הקהילה
 

מנהלת קהילה 

מירב לוי

משרד: 04-9898603
  054-4504743    :נייד

     kehilag@galed.biz  :דא"ל

         

 

מנהל קהילה 

גלעד דקל

משרד: 04-9898603
  052-3723196    :נייד

 giladd@galed.biz  :דא"ל


 

 

הנהלת העסקים


מנהלת עסקים 

סיגי נאוה
משרד: 04-9898600  
נייד:    054-7797950

 sigalitn@galed.biz  :דא"ל


מזכירה מתאמת

 נטע מיינץ
משרד: 04-9898680
נייד:    054-3001475
 galoffice@galed.biz  :דא"ל

 

הנהלת מש"א


מנהל מש"א

 שרית אלימלך

משרד: 04-9898878

052-3750991    :נייד
 masha@galed.biz  :דא"ל


מנהלת בריאות, פרט ורווחה 

מנהלת בריאות , פרט ורווחה

רקפת בנדה 

משרד: 04-9898546

 052-8745885    :  נייד

  Briut@galed.biz   :דא"ל 


הנהלת כספים


מנהל כספים

 גיל יערן
משרד: 04-9898602
נייד:    052-3480008
  gily@galed.biz   :דאל

 

מנהלת חשבונות

גלית יעקב  

 04-9898859 :משרד

052-6006621נייד:    

gality@galed.biz  :דא"ל

 

מניעת הטרדה מינית בגלעד

 כתובת לפניות

דורית אהרונוביץ 050-7660891

בודיל בנישו –        054-9742814

 

 ביטחון

רב"ש: סער רמון

טלפון: 6100

נייד:  052-6601036

דא"ל: saar90@gmail.com

חסר רכיב