אתר קיבוץ גלעד
אתר קיבוץ גלעד

ספרים ומספרים ושוק קחתן לקראת שבוע הספר

מועד התחלה: יום שלישי , 05/06/2018 , 11:23
מועד סיום: יום שלישי , 05/06/2018 , 11:23
מקום האירוע: