אתר קיבוץ גלעד
אתר קיבוץ גלעד
חסר רכיב

המטעים

13/03/2017
תחילתו של ענף המטעים בגלעד היה עם העלייה לקרקע כאן ברמת מנשה. כבר במהלך הישיבה במחנה הזמני ב"אבן יצחק", החלו הנטיעות הראשונות של עצי פרי, בחלקה שמצפון לוואדי אל-רייס. ניטעו עצי שקד, זיתים, אפרסקים ושזיפים וכמה שורות של גפנים. לאחר כמעט שלוש שנים של טיפוח שקדני שכלל ניכוש עשבים מתמיד, יצירת גומות סביב העצים הרכים והשקיה בדליים (על טפטוף בכלל לא ידעו והשקיה בהמטרה הייתה בבחינת טכנולוגיה עתידנית) התחילו עובדי המטע הצעיר לראות פירות לעמלם – תרתי משמע.
במטע נבנתה סככת אריזה והתוצרת הראשונה נארזה ונשלחה לשוק תחת השם "פירות גלעד". חלקות נוספות של שזיפים ניטעו וגם הכרם הראשון - בשיפוליה המערביים של גבעת "אבן יצחק" ליד הכביש ובמדרון הצפוני של הגבעה של קיבוץ (החאג'). במהלך שנות ה 70 ושנות ה 80 נעקר מטע הנשירים ובשנת 1986 נעקרו אחרוני העצים במטע התפוחים והאגסים. לגלעד היום מטע גדול של אבוקדו.
חסר רכיב