מילצינסקי חנן

מילצינסקי חנן
ט"ז אדר תרע"ד - י"א סיון תש"ו
14.3.1914 - 10.6.1946

מסמכים מצורפים

חנן.jpg
חסר רכיב