בוקסבאום אברהם

בוקסבאום אברהם
ט"ז אדר תרס"ב - ט' אלול תשל"ד
23.2.1902 - 27.8.1974
חסר רכיב