אתר קיבוץ גלעד
אתר קיבוץ גלעד
חסר רכיב

בעלי תפקידים

06/06/2018


 מזכירות
יושב ראש מזכירות 

 עמירם מיינץ

 yor@galed.biz :  דא"ל

  052- 4398092 : נייד


עורכת החטיף

מיכל הוכמן

 נייד050-7240155

דא"ל:galmzt@galed.biz

 

הנהלת הקהילה
מנהל קהילה 

אסף בר 

משרד: 04-9898603
 052-  3990616  : נייד 

assafb@galed.biz  :דא"ל 

 

מנהלת קהילה 

מירב לוי

משרד: 04-9898603
    054-4504743     :נייד
 kehilag@galed.biz  :דא"ל

 

הנהלת העסקים
מנהל עסקים 

 רון מרדכי
משרד: 04-9898600  
נייד: 050-9210025

 galmanag@galed.biz :דא"ל


מזכירה מתאמת

 מיכל ירון
משרד: 04-9898680
נייד: 050-7836265
 galoffice@galed.biz : דא"ל

 

הנהלת מש"א
מנהל מש"א

 אלון קרל

משרד: 04-9898878
נייד: 050-7249019
 masha@galed.biz :דא"ל


מנהלת בריאות, פרט ורווחה 

מנהלת בריאות , פרט ורווחה

רקפת בנדה 

משרד: 04-9898546

 052-8745885   :  נייד

  Briut@galed.bizדא"ל 


הנהלת כספים
מנהל כספים

 גיל יערן
משרד: 04-9898602
נייד: 052-3480008
  gil.yaaran@galed.biz  :דאל

 

מנהלת חשבונות

אורית יזרעאלי
משרד: 04-9898601

נייד:  050-2023902

 orit@galed.biz דא"ל

 

מניעת הטרדה מינית בגלעד

 כתובת לפניות

דורית אהרונוביץ 050-7660891

בודיל בנישו054-9742814

 

 ביטחון

רב"ש : סער רמון

טלפון: 6100

נייד : 052-6601036

דא"ל: saar90@gmail.com

חסר רכיב