עשת (טרון) דליה

עשת (טרון) דליה
ט"ז אלול תש' - כ"ח טבת תשל"ה
19.9.1940 - 11.1.1975
חסר רכיב