יזמויות
איש תחת גפנו

"איש תחת גפנו ותחת תאנתו"

אתר שקט בשולי הקיבוץ

לאוהבי הסביבה והטבע.

 

מקום למשפחה, לילדים,

למשחקים בחומרי הסביבה,

לקבוצה או לאירוע.

 

הכניסה בשביל הליכה ליד שער בית הקברות

לתיאום: אמנון להב 050-7241059

 

museumgaled@galed.org.il