יזמויות
רפת גלעד

רפת גלעד


רפת החלב הייתה מענפי המשק הראשונים, והוקמה עוד ברעננה, ב1942, אז נרכשו ארבע הפרות הראשונות. ב1945 הוקמה רפת א', אחד המבנים הראשונים שנבנו בגבעת גלעד, והרפת "עלתה" מרעננה לקבוץ שזה עתה נוסד.


ב 1946 נרכשה מכונת קירור עם ארגז לעשרים ואחד כדי חלב. בשנת 1947 נמכר אחרון הפרים, הפר "איתן", וההזרעה המלאכותית הפכה לשגרה. בשנת 1949 נרכשו פרות ועגלות שהובאו מאמריקה, ושנתיים אחר כך הוכנסה מכונת חליבה ניידת לראשונה, עד אז חלבו בידיים!


חליבה ביד - אסתר פרייס 1956בשנים 1958 – 1960 התקיימו מספר דיונים בשאלת קיום הרפת, בשל תנובות נמוכות, אי רווחיות, וחוסר עובדים, אך סוכם להמשיך, לשכלל, ולהגדיל את הענף. ואכן ב 15.4.1960 נחלבה תנובת שיא של הפרה "עגומה" שנתנה 41.5 ליטר ביממה, מספר הפרות עלה לשמונים, וכלל כמות החלב היומית הגיעה לכ 1500 ליטר.


בשנת 1962 נבנה מכון החליבה הראשון, עם ארבע עמדות בכל צד, ובאותן שנים גם התפתח ענף המספוא שסיפק תלתן, עשב רודוס, סלק בהמות וזון למאכל הפרות.


מכון החליבה הראשון - ברוך אברהם 1970

   בשנים 73- 1972 חלה קפיצת מדרגה, הרפת הגיעה למאתיים וארבעים פרות, נבנתה חצר קוראל (לראשונה בלי ריפוד עמוק בקש) וסככת מיון הפרי הפכה לשיכון העגלות הצעירות. התנובה השנתית הגיעה לכשני מליון ליטרים חלב. המיכון השתפר עם הכנסת העגלה המחלקת הראשונה, ב 1972, ובניית מרכז המזון. מכאן ואילך הפרות קבלו מנה כולית שנקצצה ועורבבה עבורן, וחולקה לאבוס פעמיים שלוש ביום.


ב 1985 נחנך מכון חליבה חדש, הקיים עד היום, ושנה לאחר מכן הופעל לראשונה מחשב ברפת. בשנות התשעים הוכנסו בהדרגה שכלולים נוספים: נרכשו תגי זיהוי לפרות, שאוספים נתונים, מזהים את הפרה, וסופרים את צעדיה, הופעל הסלף הראשון לערבול וחלוקת המזון, ונרכשה תכנת "נועה" לניהול מקצועי ממוחשב של הרפת.


מכון החליבה החדש - 1985


 


בשנת 2000 הייתה רפת גלעד מהרפתות הראשונות בארץ שהוסמכו לתקן ISO, ובסוף 2005 הסתיים שלב "הרפורמה" – שפור הסככות והתאמתן לדרישות איכות הסביבה.


כיום, בשנת 2011, מכסת החלב של רפת גלעד היא כ 3.3 מליון ליטר בשנה, עם 310 פרות חולבות, וזהו הענף החקלאי הגדול בקיבוץ, שמותיר רווח נאה מדי שנה ועומד יפה במדדים מקצועיים גבוהים.


צוות הרפת 2010

מימין:  ינון, מוטי, רמי, אמנון, רם, אבי
את הרפת ריכזו במהלך השנים, מאז היווסדה: סנטה, היינץ זף, זאב הירשפלד, אלחנן שורש, אורי קלע, אמנון להב, עמוס גרשוני, אהוד רוזנטל, עמיר אורן, עמיר רוזנטל, ניר שחר, דורון רמות, מוטי רחמים, וכיום - רם סביר.


מכון החליבה 2005רשם: אמנון להב דצמבר 2011